Termografering af el-tavler

Forebyg nedbrud, undgå brand! Ved termografering af elektriske anlæg af alle slags åbnes alle låger og beskyttelseskapper og dækplader aftages. Der foretages herefter en visuel inspektion og en termografering, der kan afsløre løse forbindelser. Er der løse forbindelse kan disse udbedres på stedet eller der kan planlægges, hvornår det er mest hensigtsmæssigt i forhold til igangværende drift.

Læs mere om El Termografi ] 

  Bygningstermografering

Se, hvor du kan spare på varmen og finde CO2 reduktion. Det kan være efterisolering af loft, varme rør, hulmur og lavenergiruder. Med en bygningstermografering [ evt. som blower door test ] ses de steder, hvor der er varmeudslip og du kan herefter målrettet gå efter isolering og udbedring - uden at du skal skønne dig til, hvor udslippet er.

Læs mere om Bygningstermografi ]

 

Forløb og rapportering

Som opfølgning på termograferingen udarbejdes en tilstandsrapport, hvor de målte løse forbindelser og utætheder angives og der gives en anbefalet aktion på den målte tilstand. El-tekniske fejl kan udbedres på stedet, hvis det ønskes, eller der kan aftales indgreb af husets elektriker. 

Se Rapporteksempler ]

 

 

 

 

 

Hvad er termografering ?

El-termograferingens formål er, at finde komponenter, terminalforbindelser mv. i de inspicerede elavler og installationer, som har en for høj temperatur og som dermed udgør en risiko for afbrydelser, driftsstop, kortslutninger og brand. BygningstermografiBygningstermografering afdækker utætheder, der kan være energislugende og dermed forøge omkostninger til opvarmning.

[ Læs mere om termografering ]